กลุ่มฯ FoodConnext เยี่ยมชมงาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA 2022 ค้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

กลุ่มฯ FoodConnext เยี่ยมชมงาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA 2022 ค้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน


(วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 – กรุงเทพฯ) กลุ่ม FoodConnext นำโดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ คุณบุญเลิศ อ่องไพบูลย์ รองประธาน คณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต และ คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือเบทาโกร ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ผู้จัดงาน AGRITECHNICA ASIA (อะกริเทคนิก้า เอเชีย) และงาน HORTI ASIA (ฮอร์ติ เอเชีย) อันเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร และ งานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย

ซึ่งการเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ทาง กลุ่มฯ ได้มองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่น่าสนใจที่จะสามารถนำมาต่อยอดอุตสาหกรรมการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ ตั้งแต่การทำฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพ การควบคุมปัจจัยทางการผลิตเพื่อลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผลิต ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นำมาสู่การพัฒนาคณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนในอนาคต

ภายในงานมีการเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น บูธแสดงสินค้าของบริษัท Signify ผู้บุกเบิกนวัตกรรมแสงสว่างให้กลายเป็นหน่วยข้อมูลเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ สถานที่ และผู้คนได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่โลกที่มีความปลอดภัยและใช้ทรัพยากรโลกได้อย่างอัจฉริยะ / การเยี่ยมชมงานพาวิลเลี่ยนเนเธอร์แลนด์ และเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กับ ดร. Gijs Theunissen DVM – อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย / เยี่ยมชมเทคโนลีทางการเกษตรอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โดรนการเกษตร ของบริษัท Varuna / บริษัท A.T.C Supply (1993) / บริษัท AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD / ABO ที่นำ Lamborghini Trattori Tractor Car หรือ รถแทรกเตอร์  ลัมโบร์กินี ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานและผู้ประกอบการเป็นอย่างมากมาจัดแสดงในงาน และเสวนากับ คุณภูวินทร์ คงสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Easy Rice Digital Technology ผู้ริเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในประเทศไทย โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของข้าวด้วยมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับการค้าข้าวของไทยสู่ตลาดสากล

สำหรับวันนี้ (27 พฤษภาคม) จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารที่สนใจในนวัตกรรมทางการเกษตรร่วมชมงาน AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม   ไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00 น. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อรับบัตรเข้าร่วมงานฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.agritechnica-asia.com / www.horti-asia.com หรือโทร. 02-1116611 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)

Message us