สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย(สกท.) ได้รับเชิญจาก บ.CP ALL เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องงานการสื่อสารในงานสายเกษตรและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย(สกท.) ได้รับเชิญจาก บ.CP ALL ให้คณะกรรมการสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย นำทีมโดย ดร. อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมฯ เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องงานการสื่อสารในงานสายเกษตรและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน อย่างเป็นกันเอง (ฝ่าย cp all) นำทีมโดย คุณบัญญัติ คำนูญวัฒน์ (พี่แดง) ที่ปรึกษา คณะเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธานี ลิมปณารมณ์ (พี่ธานี) ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานการบริหารสื่อสาร คุณเอียมพร สิงหกาญจน์ (พี่เอียม) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด้านบริหารการสื่อสาร และ คุณสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ (น้องปรางค์ ฝ่าย PR) ณ.ร้านอาหาร โพลา โพล่า

Message us