โครงสร้างสมาคม

ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา
เกษตรอินทรีย์วิถีท่องเที่ยว ไทยรัฐทีวี
นายกสมาคมฯ

นายสุรัตน์ อัตตะ
สถานีวิทยุออนไลน์ มก.
อุปนายก1

นายมนตรี ตรีชารี
เว็บไซต์เกษตรโฟกัส
อุปนายก2

นายแสนไชย เค้าภูไทย
นสพ.สยามธุรกิจ
อุปนายก3

นายภิญโญ แพงไธสง
ไทยพีบีเอส
เลขาธิการฯ

น.ส.สุจิต เมืองสุข
นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
เหรัญญิก

นายเชฏฐพล ปัจฉิมนันท์
รายการเกษตรสนามเป้าช่อง5
ปฏิคม

นายวัธนา มาลัยบาน
ทีวีดาวเทียม
สวัสดิการ

นายสุธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย
นสพ.แนวหน้า(หน้าเกษตร)
ประสานงาน

นายเด่นชัย น่วมวงษ์
นิตยสารอะกรีพลัส
สาราณียกร

น.ส.หนึ่งฤทัย แพรสีทอง
นิตยสารรักษ์เกษตร
กิจกรรมพิเศษ

นายจตุพล ยอดวงศ์พะเนา
เว็บไซด์อินไซด์ทูเดย์
นายทะเบียน

น.ส.นันท์นภัส ราชเจริญ
นิตยสารเกษตรวาไรตี้รู้แล้วรวย
ประชาสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ สิงห์สุวรรณ
TV7
กรรมการกลาง

นายกิตติพัฒน์ ผลฟักแฟง
TV7
ยุทธศาสตร์

Message us